Opybac

Płynny lotion do higienicznego mycia rąk, redukuje bakterie

  • Wysokiej jakości lotion do mycia, przyjazny dla skóry
  • Naturalny płaszcz kwasowy skóry zostaje zachowany
  • Intensywne czyszczenie i odkażanie rąk
  • Do higienicznego mycia rąk zgodnie z normą EN 1499
  • Skuteczny wobec bakterii, w tym MRSA i EHEC
  • Nie zawiera rozpuszczalników ani alkoholu
  • Przetestowany dermatologicznie
  • Dostępne jest zaświadczenie o braku zastrzeżeń do stosowania w obszarze spożywczym
  • Nadaje się do stosowania w dozowniku ściennym
Obszar zastosowania

Do higienicznego mycia rąk w przypadku zanieczyszczeń tłuszczem i białkiem. Idealny do stosowania w obszarze spożywczym i w służbie zdrowia.

Przetestowano dermatologicznie Analiza zagrożeń i krytyczne punkty kontroli
Tytuł dokumentu Typ pliku (rozmiar) Bezpośrednie pobranie Pobierz koszyk
Opybac, Informacja o produkcie PDF (516 KB)
Opybac, Karta charakterystyki PDF (802 KB)
Numer artykułu Jednostka opakowania (JO) Ilość JO na palecie
j47030f 8/500 ml butelki prostokątne (karton) 126
j470303 6/1 L butelki prostokątne (karton) 105
j47030b 3/2 L butelki miękkie (karton) 92
j470391 18/150 ml butelka (karton) 66

Dozowniki i opakowania:

W przypadku miękkiej butelki z PE należy zdjąć plastikową nakrętkę z jednostki dozownika, nie odkręcać jej. Włożyć pojemnik do dozownika ManoDos-soft z jednostką dozującą w dół, przesunąć go całkowicie do tyłu i zamknąć dozownik. Przy pierwszym uruchomieniu dźwigni dozownika, jednostka dozownika zatrzaskuje się w dozowniku z wyraźnym, słyszalnym kliknięciem i jest gotowa do użycia. Każda ekologiczna butelka z miękkiego PE jest dostarczana z nową jednostką dozującą. Dzięki temu nie ma konieczności cyklicznego czyszczenia i konserwacji jednostki dozownika. W przypadku dozowników wielokrotnego napełniania odpowiednich dla produktów lepkich, należy napełnić produktem pojemnik zapasowy. Unikać zmieszania z innymi produktami. Przynajmniej dwa razy w roku całkowicie opróżnić dozownik i dokładnie umyć ciepłą wodą. W przypadku używania przykręcanej pompy dozującej należy przykręcić ją do pojemnika, dwukrotnie nacisnąć pompę (odpowiada to około 2 ml) i umyć ręce zgodnie z opisem. Przed każdą zmianą opakowania dokładnie wyczyścić pompę dozującą ciepłą wodą w środku i na zewnątrz.

Mycie rąk:

Wlać 2 ml produktu na zwilżone wodą ręce i myć ręce przez 30 sekund. Następnie dokładnie spłukać ręce wodą i osuszyć jednorazowym ręcznikiem. Bezpośrednio przed zastosowaniem Opybac nie wolno używać innych mydeł. Zużycie: 2,0 ml/sposób użycia.

Szczegółowa instrukcja czyszczenia rąk z możliwością wydruku znajduje się na stronie www.kiehl-group.com. Do ochrony rąk podczas i po pracy zalecamy produkty z serii „marina KC ”.

Umyć ręce

Skład produktu (wg 648/2004/WE)

Składniki chroniące skórę, dodatki, biocydy, barwniki, aromaty.

wartość pH (koncentratu) : ok. 6

Substancje czynne w 100 g:

1,8 g Chlorek didecyldimetyloamoniowy (CAS: 7173-51-5).

Rejestracje

PT 01

Higieniczne mycie rąk zgodnie z normą EN 1499

Kryteria testowe

Spektrum działania

Obciążenie

Dozowanie

Czas działania

Skuteczny wobec

EN 1499

bakteriobójczy

nierozcieńczony

30 s

Escherichia coli

EN 13727

bakteriobójczy

niskie

nierozcieńczony

15 s

Staphylococcus aureus włącznie z MRSA, Enterococcus hirae, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa

Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego lub nieprofesjonalnego zastosowania produktu! marina KC Opybac nie jest środkiem dezynfekującym w rozumieniu prawa farmaceutycznego, lecz podlega dyrektywie o produktach biobójczych. Dla użytkowników profesjonalnych i prywatnych użytkowników końcowych. Produkty biobójcze stosować ostrożnie. Przed użyciem zawsze zapoznać się z etykietką i ulotką produktu. Materiał opakowaniowy nadaje się do recyklingu.
Trzymać z dala od dzieci!
EAN
4031255033679
4031255023984
4031255033549
4031255023991
4031255023434
4031255053974
4031255033693
Oznakowanie (w koncentracie): GHS07, Uwaga. H319 Działa drażniąco na oczy. P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

Inne interesujące produkty