Podmiot odpowiedzialny

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest operator strony internetowej. Jego dane kontaktowe znajdują się w Impressum na tej stronie internetowej.

Podmiotem odpowiedzialnym jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych (takich jak imiona i nazwiska, adresy e-mail i inne).

Zewnętrzny inspektor ochrony danych

Systemhaus Liebchen GmbH
Zur Friedenslinde 19
D-86825 Bad Wörishofen

Theresa Liebchen
Tel.: +49 (0) 8261 / 23285-60
E-Mail: datenschutz@systemhaus-liebchen.de

Prawa użytkownika

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych

Wiele procesów przetwarzania danych osobowych jest możliwych tylko za wyraźną zgodą użytkownika. Użytkownik może w dowolnym momencie wycofać wcześniej udzieloną zgodę. Wystarczy wysłać do nas nieformalną wiadomość e-mail. Przetwarzanie danych do chwili wycofania zgody pozostaje zgodne z prawem, niezależnie od jej wycofania.

Prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego

W przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych osobie, której dane osobowe są przetwarzane, przysługuje prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzoru. Właściwym organem nadzoru w kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych jest pełnomocnik ds. ochrony danych osobowych kraju związkowego, w którym nasza firma ma swoją siedzibę. Lista inspektorów danych osobowych wraz z ich danymi kontaktowymi dostępna jest pod poniższym linkiem: https://www.bfdi.bund.de/EN/Home/home_node.html

Prawo do przenoszenia danych

Użytkownik ma prawo zażądać, aby dane, które przetwarzamy w sposób automatyczny na podstawie jego zgody lub na potrzeby wykonania umowy, zostały przekazane jemu lub osobie trzeciej w powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego formacie. Jeżeli użytkownik żąda przekazania danych bezpośrednio innemu administratorowi, takie przekazanie następuje wyłącznie, pod warunkiem że jest to technicznie wykonalne.

Prawo do informacji, zablokowania i usunięcia danych

W ramach obowiązujących przepisów użytkownik ma w każdej chwili prawo do bezpłatnego uzyskania informacji na temat swoich danych osobowych, które są przechowywane, ich źródła oraz odbiorcy, a także celu przetwarzania danych oraz, jeśli dotyczy, prawo do ich poprawiania, blokowania lub usuwania. W tym celu oraz w przypadku dalszych pytań na temat danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem podanym w nocie prawnej.

Prawo do sprzeciwu

W ramach obowiązujących przepisów użytkownik ma w każdej chwili prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących go danych, które odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO. Dotyczy to również profilowania na podstawie tych przepisów. Sprzeciw można złożyć w każdej chwili w szczególności wobec przetwarzania danych do celów marketingu bezpośredniego.

Zbieranie danych na naszej stronie internetowej

Z jednej strony dane użytkownika zbierane są w momencie ich przekazania. Mogą to być na przykład dane wprowadzone w formularzu kontaktowym.

Inne dane są zbierane automatycznie przez nasze systemy informatyczne podczas odwiedzania strony internetowej. Są to głównie dane techniczne (np. informacje dotyczące przeglądarki internetowej, systemu operacyjnego lub godziny wyświetlenia strony). Dane te są zbierane automatycznie po wejściu na naszą stronę internetową.

Pliki cookie

Dzięki plikom cookie nasza oferta jest bardziej przyjazna dla użytkowników, efektywniejsza i bezpieczniejsza. Większość stosowanych przez nas plików cookie to tak zwane „sesyjne pliki cookie”. Po zakończeniu wizyty użytkownika są one automatycznie usuwane. Inne pliki cookie pozostają zapisane na urządzeniu końcowym użytkownika aż do ich usunięcia. Te pliki cookie umożliwiają nam rozpoznanie przeglądarki użytkownika podczas kolejnej wizyty. Przeglądarkę można skonfigurować w taki sposób, aby informowała o używaniu plików cookie i wówczas akceptować pliki cookie tylko w wyjątkowych przypadkach, wyłączyć ich akceptowanie do określonych celów lub całkowicie, a także aktywować ich automatyczne usuwanie po zamknięciu przeglądarki. Wyłączenie plików cookie może ograniczać funkcjonalność niniejszej strony internetowej. Zapisywanie plików cookie niezbędnych pod względem technicznym odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Administrator strony internetowej ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie w celu zapewnienia bezbłędnego i zoptymalizowanego świadczenia usług. Jeżeli zapisywane są inne pliki cookie (np. pliki cookie analizujące zachowanie użytkownika w internecie), będą one omówione oddzielnie w niniejszej polityce prywatności.

Pliki dziennika serwera

Podmiot udostępniający strony internetowe automatycznie gromadzi i zapisuje informacje w tak zwanych plikach dziennika serwera, które są nam automatycznie przekazywane przez przeglądarkę użytkownika. Są to następujące informacje:

  • typ i wersja przeglądarki
  • stosowany system operacyjny
  • adres URL strony referencyjnej (Referrer)
  • nazwa komputera uzyskującego dostęp
  • czas zegarowy zapytania
  • adres IP

Nie jest dokonywana agregacja tych danych z innymi źródłami danych.

Podstawę przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, który pozwala na przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub działań przed zawarciem umowy.

Odbiorcą danych jest nasz host serwera i opiekun strony internetowej, spółka infolox GmbH, Bregenzer Str. 101, 88131 Lindau, Niemcy, która działa na nasze zlecenie w ramach umowy powierzenia przetwarzania danych zgodnie z art. 28 RODO. Dane przetwarzane są wyłącznie na serwerach w UE w certyfikowanych centrach danych.

Zapytania kontaktowe

Jeśli użytkownik prześle nam zapytanie za pośrednictwem formularza kontaktowego lub mailowo, podane tam dane i informacje zostaną przez nas zapisane w celu opracowania zapytania oraz na wypadek pytań uzupełniających. Bez zgody użytkownika dane te nie będą przekazywane dalej.

Przetwarzanie danych wprowadzonych w formularzu kontaktowym opiera się na naszych prawnie uzasadnionych interesach zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, polegających na udzielaniu odpowiedzi na zapytania otrzymane za pośrednictwem formularza kontaktowego lub mailowo. Jeśli użytkownik prosi o udzielenie informacji o oferowanych produktach lub usługach, przetwarzanie odbywa się w celu wypełnienia umowy lub realizacji działań przedumownych, a podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

Dane wprowadzone przez użytkownika za pośrednictwem formularza kontaktowego pozostają u nas do momentu zgłoszenia żądania ich usunięcia, wycofania zgody na ich przechowywanie lub gdy cel przetwarzania danych zostanie osiągnięty (np. po przetworzeniu zapytania). Bezwzględnie obowiązujące regulacje prawne – w szczególności okresy przechowywania – pozostają w mocy.

Stosunek umowny B2B

W ramach realizacji naszych działań biznesowych przetwarzamy dane osobowe pracowników partnerów biznesowych i kontaktów biznesowych w celu komunikacji i prowadzenia działalności. Przetwarzane są tutaj wyłącznie dane biznesowe, takie jak nazwa, adres firmy, numery telefonów i adresy e-mail, jak również odpowiednie treści.

Podstawą przetwarzania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO jest nasz prawnie uzasadniony interes w prowadzeniu działalności i komunikacji w celu jej prowadzenia.

Ponadto przekazujemy dane przedsiębiorstwom powiązanym Grupy Kiehl, o ile jest to niezbędne do przygotowania i/lub realizacji działań biznesowych. Przetwarzanie to odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Prawnie uzasadniony interes stanowi wydajna struktura przedsiębiorstwa.

Przechowywanie danych podlega odpowiednim przepisom ustawowym. Są one usuwane po upływie okresów przechowywania.

Rejestracja na seminaria

Na naszej stronie internetowej można zarejestrować się na seminaria. W procesie tym przetwarzane są dane podane przez użytkownika za pośrednictwem formularza. Są to co najmniej imię i nazwisko, adres e-mail, telefon i ewentualnie firma, ulica/ numer, kod pocztowy/ miejscowość, kraj, faks, ewentualnie dodatkowe informacje, jak również imiona i nazwiska wszystkich uczestników seminarium, rodzaj menu obiadowego i noclegu. Dane są do nas przekazywane w formie zaszyfrowanej i przetwarzane w celu realizacji seminarium. W razie potrzeby dane są przekazywane do właściwego centrum seminaryjnego. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO i jest to realizacja zamówionego seminarium. Po upływie ustawowych okresów przechowywania dane użytkownika są usuwane, o ile usunięcie nie jest sprzeczne z innymi prawnie dopuszczalnymi celami.

Rekrutacja

Dane udostępniane w ramach zgłoszeń aplikacyjnych są wykorzystywane wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji. Podstawę prawną stanowi tutaj art. 88 RODO w połączeniu z § 26 federalnej ustawy o ochronie danych osobowych BDSG. Przekazywanie osobom trzecim nie następuje. Dane kandydata, jak również przesłane nam dokumenty (np. list motywacyjny, CV, certyfikaty, kwalifikacje itp.) są usuwane niezwłocznie, a najpóźniej do 6 miesięcy po zakończeniu procesu rekrutacyjnego (przydzieleniu oferty pracy użytkownikowi lub innej osobie), chyba że dłuższe przechowywanie jest prawnie wymagane lub dozwolone. W przypadku gdy kandydat wyraził zgodę na dłuższe przechowywanie danych, będziemy je przechowywać na podstawie wyrażonej zgody. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

W ramach naszej firmy dostęp do podanych przez kandydata danych otrzymują działy, które potrzebują ich do wypełnienia zobowiązań umownych i prawnych oraz są upoważnione do przetwarzania tych danych.

Łącza zewnętrzne

Nasza strona internetowa zawiera linki do zewnętrznych stron internetowych osób trzecich, np. do organizatorów targów. W przypadku korzystania z linków zewnętrznych nie ponosimy odpowiedzialności za przetwarzanie danych na stronach, do których prowadzą linki. Informacje na ten temat można znaleźć w polityce prywatności danej strony. Linki zewnętrzne są oznaczone tym symbolem: ►

Matomo

Strona internetowa korzysta z Matomo, usługi analizy internetowej dostarczanej przez InnoCraft Ltd, 7 Waterloo Quay PO625, 6140 Wellington, Nowa Zelandia. Za pomocą Matomo możemy zbierać i analizować dane dotyczące korzystania z naszej strony przez odwiedzającego. Dane są przechowywane tylko lokalnie na serwerach naszej strony internetowej. Dane nie są przekazywane osobom trzecim. Więcej informacji można znaleźć na stronie https://matomo.org/privacy-policy/.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, a nasz prawnie uzasadniony interes stanowi analizowanie danych dotyczących korzystania z poszczególnych komponentów naszej strony internetowej oraz zachowań użytkowników w internecie w celu ciągłej optymalizacji strony internetowej i jej przyjazności dla użytkownika. Poprzez anonimizację adresu IP uwzględniamy interes użytkowników w zakresie ochrony danych osobowych. Dane nigdy nie są wykorzystywane do osobistej identyfikacji użytkownika i nie są łączone z innymi danymi. Dane są usuwane, gdy nie są już potrzebne do naszych celów.

YouTube

Nasza strona internetowa używa wtyczek znajdujących się na obsługiwanej przez Google stronie internetowej YouTube. Operatorem tych stron jest firma YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Gdy użytkownik odwiedza którąś z naszych stron wyposażonych we wtyczkę YouTube, nawiązywane jest połączenie z serwerami YouTube. Serwer YouTube otrzymuje informacje o tym, które z naszych stron użytkownik odwiedził.

Będąc zalogowanym na swoim koncie YouTube, użytkownik umożliwia serwisowi YouTube bezpośrednie przyporządkowanie oglądanych przez siebie stron do jego indywidualnego profilu. Aby zablokować tę funkcję, użytkownik musi się wylogować ze swojego konta YouTube.

Aby móc korzystać z treści YouTube na naszej stronie internetowej, należy wyrazić zgodę na przetwarzanie danych przez YouTube. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Zgodę można w każdej chwili cofnąć, uniemożliwiając zapisywanie plików cookie poprzez dokonanie odpowiednich ustawień w przeglądarce internetowej. Szczegóły na ten temat znajdują się powyżej w punkcie „Pliki cookie”.

Dodatkowe informacje dotyczące wykorzystywania danych użytkownika znajdują się w polityce prywatności YouTube na stronie: https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl.

JW Player

Nasza strona internetowa korzysta z usługi wideo JW Player. Dostawcą jest firma LongTail Ad Solutions, Inc, 8 W 38th St, Ste. 901, New York, NY 10018, USA.

W ramach korzystania z usługi nawiązywane jest połączenie z serwerami JW Player w USA. JW Player automatycznie zbiera informacje za każdym razem, gdy przeglądarka lub urządzenie użytkownika wchodzi w interakcję z technologią JW Player i przechowuje je w plikach dziennika. Pliki dziennika zawierają dane dotyczące użytkowania i śledzenia, takie jak typ i wersja przeglądarki, adres IP użytkownika, dane dotyczące urządzenia, takie jak typ, identyfikator urządzenia, system operacyjny i dane diagnostyczne, godziny użytkowania, czas trwania użytkowania oraz unikalne identyfikatory służące do identyfikacji użytkowników i sesji wideo.

Dane te są wykorzystywane do dostarczenia filmu do użytkownika, włączenia reklam w stosownych przypadkach, tworzenia raportów dotyczących aktywności wideo na naszej stronie internetowej, poprawy jakości polecanych filmów i wykonywania innych analiz w celu identyfikacji trendów użytkownika i problemów technicznych.

Aby móc korzystać z treści JW Player na naszej stronie internetowej, należy wyrazić zgodę na przetwarzanie danych przez JW Player. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Zgodę można w każdej chwili cofnąć, uniemożliwiając zapisywanie plików cookie poprzez dokonanie odpowiednich ustawień w przeglądarce internetowej. Szczegóły na ten temat znajdują się powyżej w punkcie „Pliki cookie”.

Więcej informacji dotyczących wykorzystania danych użytkownika podano w polityce prywatności JW Player na stronie: https://www.jwplayer.com/privacy. Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji UE. Umowę powierzenia przetwarzania danych JW Player można znaleźć na stronie https://jwplayer.com/legal/dpa/.

Mapy Google

Nasza strona internetowa korzysta z usługi Mapy Google firmy Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA w celu planowania dojazdu i wyświetlania naszej lokalizacji. W tym procesie dane użytkownika, takie jak adres IP, wprowadzone hasła wyszukiwania, jak również dane dotyczące lokalizacji i wprowadzony adres początkowy (w przypadku korzystania z funkcji planowania trasy) mogą być również przetwarzane przez Google na serwerach w USA.

Aby móc korzystać z treści Map Google na naszej stronie internetowej, należy wyrazić zgodę na przetwarzanie danych przez Google. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Zgodę można w każdej chwili cofnąć, uniemożliwiając zapisywanie plików cookie poprzez dokonanie odpowiednich ustawień w przeglądarce internetowej. Szczegóły na ten temat znajdują się powyżej w punkcie „Pliki cookie”.

Dodatkowe informacje dotyczące wykorzystywania danych użytkownika znajdują się w polityce prywatności Google na stronie: https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl.

Jeśli Mapy Google są aktywne, Google może używać czcionek Google Fonts do celów jednolitego wyświetlania. Podczas otwierania Map Google przeglądarka wczytuje potrzebne Web Fonts (czcionki internetowe) do swojej pamięci tymczasowej, aby poprawnie wyświetlać teksty i czcionki. Po uruchomieniu usługi Map Google dane wymieniane są z następującymi adresami zewnętrznymi: fonts.googleapis.com, fonts.gstatic.com, maps.google.com, google.com, gstatic.com, maps.gstatic.com, maps.googleapis.com

Szczegółowe instrukcje dotyczące zarządzania własnymi danymi w związku z produktami Google można znaleźć pod adresem https://support.google.com/accounts/answer/3024190.

Web Fonts

Ta strona internetowa wykorzystuje tzw. Web Fonts (czcionki internetowe) dostarczane przez Google, służące do jednolitego wyświetlania czcionek, udostępniane przez spółkę Monotype GmbH (fast.fonts.net). Podczas otwierania strony przeglądarka wczytuje potrzebne Web Fonts do swojej pamięci tymczasowej, aby poprawnie wyświetlać teksty i czcionki. W tym celu przeglądarka musi połączyć się z serwerami fonts.com. W ten sposób fonts.com uzyskuje informację o tym, że nasza strona internetowa została wywołana przez dany adres IP użytkownika. Korzystanie z Web Fonts dostawcy fonts.com ma na celu ujednolicenie i uatrakcyjnienie treści wyświetlanych na naszej stronie internetowej. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Jeżeli przeglądarka użytkownika nie obsługuje Web Fonts, komputer użyje standardowej czcionki. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności Fonts.com: https://www.fonts.com/info/legal/privacy/ oraz w polityce prywatności https://www.monotype.com/legal/privacy-policy/.

Stan na dn.: 07.03.2023 / Baza 27.02.2023