106 NeutroFoam Pro

Aktywna piana o neutralnym pH

  • Przy stosowaniu w sprzęcie pianowym bardzo duża objętość piany, która pozostaje stabilna przez szczególnie długi czas
  • Usuwa zwykłe zanieczyszczenia z pojazdów
  • Skutecznie odprowadza zanieczyszczenia z powierzchni pojazdów
  • Zachowuje się nadzwyczaj delikatnie względem materiału pojazdu, dlatego też nadaje się również do mycia ręcznego
  • Zapewnia atmosferę o przyjemnym i subtelnym zapachu
  • Bardzo ekonomiczne zastosowanie dzięki bardzo wysokiemu stężeniu produktu
  • Nie zawiera EDTA, NTA ani fosforanów
Tytuł dokumentu Typ pliku (rozmiar) Bezpośrednie pobranie Pobierz koszyk
106 NeutroFoam Pro, Informacja o produkcie PDF (535 KB)
106 NeutroFoam Pro, Karta charakterystyki PDF (733 KB)
Numer artykułu Jednostka opakowania (JO) Ilość JO na palecie
c106025 25 kg kanister 24
c106073 220 L beczka 2
c106090 1000 L kontener 1

Produkt nadaje się do wstępnego rozcieńczenia

Aplikować czysty lub wstępnie rozcieńczony za pomocą odpowiedniego urządzenia dozującego. Trwałość rozcieńczalników jest skrócona ze względu na warunki przechowywania i jakość wody.

Piana:

W myjniach maszynowych jako aktywna piana (7‒15 ml/samochód osobowy).

W myjniach maszynowych jako piana powierzchniowa (np. piana lawowa) (15‒30 ml/samochód osobowy).

W myjniach samoobsługowych jako piana do myjni szczotkowych (10‒20 ml/min).

Dozowanie należy ustawić tak, aby uzyskać pożądaną pianę.

Ręczne mycie pojazdów:

gąbką lub szmatką z wiadrem (1:750-1:1500).

Roztwór roboczy przygotować w zbiorniku i dobrze go wymieszać.

Skład produktu (wg 648/2004/WE)

Środki anionowe powierzchniowo czynne 15–30%, środki rozpuszczalne w wodzie, dodatki, ochrona przed korozją, aromaty, barwniki, środki konserwujące (2-Bromo-2-Nitropropane-1,3-diol).

wartość pH (koncentratu) : ok. 8

Pojemniki powinny być zawsze zamknięte, a przewody ssące należy prowadzić przez zamknięcie. Możliwe zmiany koloru i zmętnienie z powodu zawartości naturalnych surowców bez utraty jakości. W przypadku nieprawidłowego i nieprofesjonalnego zastosowania produktu producent nie ponosi odpowiedzialności! Produkt nie jest produktem konsumenckim w myśl dyrektywy 1999/44/WE Art. 1!
EAN
4016264030840
4016264030857
4016264030864
4016264032998
4016264030871
Oznakowanie (w koncentracie): GHS07, Uwaga. H319 Działa drażniąco na oczy. H315 Działa drażniąco na skórę. P280 Stosować rękawice ochronne/ochronę oczu. P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.