Coffexano-cit

Odkamieniacz do ekspresów do kawy i urządzeń kuchennych

  • Szybko i niezawodnie usuwa uporczywe osady wapnia i związane w nich zanieczyszczenia
  • Spełnia wymogi w zakresie higieny i wydłuża sprawność urządzenia
  • Regularne stosowanie zapobiega dalszemu odkładaniu kamienia
  • Produkt przyjazny dla materiału
  • Nie zawiera substancji zapachowych ani barwników
Obszar zastosowania

Nadaje się do tradycyjnych ekspresów do kawy i do espresso oraz do urządzeń kuchennych, takich jak np. czajniki.

Tytuł dokumentu Typ pliku (rozmiar) Bezpośrednie pobranie Pobierz koszyk
Coffexano-cit, Informacja o produkcie PDF (226 KB)
Coffexano-cit, Karta charakterystyki PDF (801 KB)
Numer artykułu Jednostka opakowania (JO) Ilość JO na palecie
j551501 6/1 L PCR-butelki (karton) 84

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić w niewidocznym miejscu odporność materiału na działanie produktu. Przestrzegać instrukcji obsługi producenta urządzenia. Regularne i wczesne odkamienianie ma korzystny wpływ na konserwację urządzenia i powinno odbywać się najrzadziej co 3 miesiące.

Odkamienianie ekspresów do kawy i urządzeń kuchennych:

50‒100 ml na 1 L zimnej wody.

Napełnić zbiornik wody roztworem odkamieniającym. Uruchomić program odkamieniania lub puścić roztwór przez wylot gorącej wody i pozostawić na chwilę w celu uzyskania lepszego efektu. Wypłukać zbiornik wody i urządzenie czystą wodą. Ewentualnie rozpryskany roztwór odkamieniający natychmiast zebrać ściereczką i przemyć czystą wodą. Zużycie: brak danych.

Zużycie zależy od warunków specyficznych dla obiektu i wymagań.

Powierzchnie i urządzenia kuchenne, które mają bezpośredni kontakt z żywnością dokładnie przepłukać wodą pitną.

Skład produktu (wg 648/2004/WE)

Kwasy organiczne, dodatki.

wartość pH (koncentratu) : ok. 1,5

wartość pH (roztworu roboczego): ok. 2

Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego lub nieprofesjonalnego zastosowania produktu! Produkt nie jest produktem konsumenckim w myśl dyrektywy 1999/44/WE Art. 1!
EAN
4031255048178
4031255048185
4031255048581
Oznakowanie (w koncentracie): GHS07, Uwaga. H319 Działa drażniąco na oczy. P280 Stosować ochronę oczu. P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.