Coffexano-clean-Tab2

Tabletki do czyszczenia ekspresów do kawy

  • Usuwa olej z nasion kawy, tłuszcz kawowy, garbniki i resztki kawy w ekspresach oraz termosach
  • Regularne stosowanie zapobiega powstawaniu osadów, takich jak np. zjełczały tłuszcz kawowy, który negatywnie wpływa na zapach napojów
  • Przyczynia się do zachowania wartości ekspresu do kawy
  • Produkt przyjazny dla materiału
  • Nie zawiera substancji zapachowych ani barwników
Obszar zastosowania

Nadaje się do ekspresów ciśnieniowych do kawy, ekspresów do kawy z sitkiem, przelewowych ekspresów do kawy, ekspresów do espresso oraz dzbanków do kawy, herbaty i termosów marek WMF, Saeco, DeLonghi, AEG, Melitta, Bosch, Franke, Jura, Krups, Miele, Siemens, Solis i wielu innych. Nie stosować na powierzchniach i elementach wrażliwych na działanie zasad.

Tytuł dokumentu Typ pliku (rozmiar) Bezpośrednie pobranie Pobierz koszyk
Coffexano-clean-Tab2, Informacja o produkcie PDF (309 KB)
Coffexano-clean-Tab2, Karta charakterystyki PDF (872 KB)
Numer artykułu Jednostka opakowania (JO) Ilość JO na palecie
j5516kg 2/150 tabletki pojemniki z tworzywa sztucznego (karton) 352

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić w niewidocznym miejscu odporność materiału na działanie produktu. Przestrzegać instrukcji obsługi producenta urządzenia. Po umyciu wypłukać dobrze odpowiednie części wodną pitną.

Czyszczenie ekspresów do kawy:

Przestrzegać wymagań dotyczących mycia wynikających ze specyfiki maszyny. Mycie następuje zgodnie z instrukcją mycia urządzenia. Do mycia dzbanków do kawy, herbaty i termosów: Napełnić naczynie gorącą wodą, dodać tabletkę, odczekać 30 min, a następnie wypłukać wodą pitną. Zużycie: 1,0 tabletka na proces mycia.

Powierzchnie i urządzenia kuchenne, które mają bezpośredni kontakt z żywnością dokładnie przepłukać wodą pitną.

Skład produktu (wg 648/2004/WE)

Niejonowy środek powierzchniowo czynny < 5%, związki wybielające na bazie tlenu > 30%, fosfoniany < 5%, fosforany 15–30%.

pH (1:100): ok. 10

Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego lub nieprofesjonalnego zastosowania produktu! Produkt nie jest produktem konsumenckim w myśl dyrektywy 1999/44/WE Art. 1!
EAN
4031255057170
4031255057187
Oznakowanie (w koncentracie): GHS05, Niebezpieczeństwo. H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu. P280 Stosować ochronę oczu. P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P337+P313 W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Zawiera: Sodium Carbonate Peroxide (INCI)