219 ECOMAX Wax

Nabłyszczający środek konserwujący – koncentrat

  • Zapewnia intensywną konserwację i pielęgnację wszystkich powierzchni pojazdu
  • Długotrwała ochrona przed wpływem czynników atmosferycznych i środowiskowych oraz imponujący połysk powierzchni
  • Efekt impregnacji, który zapewnia dobrą hydrofobowość i odporność na zabrudzenia
  • Dobry rezultat schnięcia, nawet bez użycia dodatkowych pomocy do suszenia
  • Efekt pełnej pielęgnacji już po pierwszym myciu
  • Bez tworzenia się warstw i bez rozmazywania
  • Doskonały do składanych dachów materiałowych w kabrioletach
  • Skład produktu niezwykle delikatny i przyjazny dla środowiska
  • Bardzo ekonomiczny w użyciu ze względu na bardzo dużą zawartość substancji czynnej w wysokim stężeniu
  • Nie zawiera węglowodorów i olejów mineralnych
LB ECOMAX Nordyckie oznaczenie ekologiczne (Nordic Swan) – KAW1
Tytuł dokumentu Typ pliku (rozmiar) Bezpośrednie pobranie Pobierz koszyk
219 ECOMAX Wax, Informacja o produkcie PDF (461 KB)
219 ECOMAX Wax, Karta charakterystyki PDF (732 KB)
Numer artykułu Jednostka opakowania (JO) Zawartość w kg Ilość JO na palecie
c219080 10 kg kanister Carwash - 60

Produkt nie nadaje się do rozcieńczania wstępnego

Aplikować nierozcieńczony środek za pomocą odpowiedniego urządzenia dozującego.

Wosk i pielęgnacja:

W urządzeniach z suszeniem dmuchawą jako aplikacja piankowa lub natryskowa (8‒20 ml/samochód osobowy).

Dozowanie dobiera się w zależności od stopnia pielęgnacji i intensywności piany. W przypadku nanoszenia w formie gorącego wosku temperatura nie powinna przekraczać 60°C.

W urządzeniach bez suszenia dmuchawą jako aplikacja piankowa lub natryskowa (2‒4 ml/min; 1:2000-1:3000).

Nanieść na całą powierzchnię pojazdu. Ponieważ pożądane jest powolne odrywanie filmu wodnego, ważne jest użycie dużego rozcieńczenia. Następnie spłukać do czysta wodą, najlepiej osmotyczną.

Skład

Składniki kationowe, substancje pielęgnujące, środki rozpuszczalne w wodzie, środki zwiększające rozpuszczalność, barwniki, aromaty.

wartość pH (koncentratu) : ok. 6

Pojemniki powinny być zawsze zamknięte, a przewody ssące należy prowadzić przez zamknięcie. Możliwe zmiany koloru i zmętnienie z powodu zawartości naturalnych surowców bez utraty jakości. Chronić przed mrozem. Produkt nie jest produktem konsumenckim w myśl dyrektywy 1999/44/WE Art. 1! W przypadku nieprawidłowego i nieprofesjonalnego zastosowania producent nie ponosi odpowiedzialności!
EAN
4016264029363
4016264028373
Oznakowanie (w koncentracie): GHS07, Uwaga. H319 Działa drażniąco na oczy. H315 Działa drażniąco na skórę. P280 Stosować rękawice ochronne/ochronę oczu. P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.