ARENAS-Perla

Uniwersalny proszek do prania w pełnym zakresie temperatur

  • Środek piorący bez zawartości fosforanów
  • Doskonała wydajność prania w temperaturze 30–90°C
  • Optymalne odplamianie
  • Osiąga wysoki stopień bieli
Obszar zastosowania

Nadaje się do prania kolorowego i białego oraz prania tekstyliów do czyszczenia w zakresie temperatury 30–90°C. Nie nadaje się do tekstyliów wykonanych z wełny i jedwabiu.

Tytuł dokumentu Typ pliku (rozmiar) Bezpośrednie pobranie Pobierz koszyk
ARENAS-Perla, Informacja o produkcie PDF (310 KB)
ARENAS-Perla, Karta charakterystyki PDF (870 KB)
Numer artykułu Jednostka opakowania (JO) Ilość JO na palecie
j657126 15 kg worek 50

Prane tekstylia należy posegregować według koloru i zalecanych temperatur prania.

Pranie tekstyliów:

Zalecane dozowanie na 1 kg suchego prania

lekkie zabrudzenia

normalne zabrudzenia

Silne zabrudzenie

g

ml

g

ml

g

ml

Twardość wody 1

(< 1,5 mmol/L)

14

16

20

24

35

41

Twardość wody 2

(1,5 – 2,5 mmol/L)

16

19

24

28

38

45

Twardość wody 3

(> 2,5 mmol/L)

20

24

35

41

48

56

Wlać produkt do komory płukania na pranie wstępne lub główne. Do prania wstępnego zastosować połowę dozy według tabeli. W przypadku bardzo silnych zabrudzeń dozę zwiększyć o 5 g na kg ubrań. Zużycie: brak danych.

Zużycie zależy od wielkości pralki, twardości wody i wybranego stosunku wagowego (pranie : woda).

Ciężar nasypowy: 850 kg/m³.

Pralka

Skład produktu (wg 648/2004/WE)

Niejonowy środek powierzchniowo czynny < 5%, środki anionowe powierzchniowo czynne < 5%, mydło < 5%, zeolity 5–15%, polikarboksylany < 5%, związki wybielające na bazie tlenu 5–15%, wybielacze optyczne, aromaty.

pH (1:100): 10

Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego lub nieprofesjonalnego zastosowania produktu!
Trzymać z dala od dzieci!
EAN
4031255027999
Oznakowanie (w koncentracie): GHS07, Uwaga. H319 Działa drażniąco na oczy. H315 Działa drażniąco na skórę. P280 Stosować rękawice ochronne/ochronę oczu. P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.