Carp-Deta

Płyn do usuwania plam z dywanów

  • Szybkie i łatwe usuwanie plam rozpuszczalnych w wodzie i rozpuszczalnikach z tekstylnych wykładzin podłogowych i tapicerki
Obszar zastosowania

Można stosować na tekstylnych wykładzinach podłogowych i obiciach o trwałych kolorach i odpornych na wilgoć.

Tytuł dokumentu Typ pliku (rozmiar) Bezpośrednie pobranie Pobierz koszyk
Carp-Deta, Informacja o produkcie PDF (233 KB)
Carp-Deta, Karta charakterystyki PDF (872 KB)
Numer artykułu Jednostka opakowania (JO) Ilość JO na palecie
j600447 6/750 ml butelki pękate (karton) 64

Najpierw sprawdzić trwałość koloru wykładziny w niewidocznym miejscu.

Usuwanie plam:

Szmatkę spryskać nierozcieńczonym produktem i usuwać plamę, ruchami od zewnątrz do wewnątrz. Następnie przetrzeć chłonnym papierem lub szmatką. W przypadku uporczywych zabrudzeń na czyszczonym obszarze należy wykonać ekstrakcję (adapter ręczny). Zużycie: brak danych.

Usuwanie plam

Skład produktu (wg 648/2004/WE)

Środki anionowe powierzchniowo czynne < 5%, środki rozpuszczalne w wodzie, aromaty.

wartość pH (koncentratu) : ok. 9,5

Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego lub nieprofesjonalnego zastosowania produktu! Produkt nie jest produktem konsumenckim w myśl dyrektywy 1999/44/WE Art. 1!
EAN
4031255000756
4031255000534
4031255005164
4031255005478
4031255039848
4031255005461
Oznakowanie (w koncentracie): GHS07, Uwaga. H319 Działa drażniąco na oczy. P280 Stosować ochronę oczu. P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.