Kiehl-AciDés

Płynny środek czyszcząco-dezynfekcyjny na bazie kwasu

  • Gotowy do użycia, aktywnie czyszczący płyn do mycia bieżącego sanitariatów
  • Sprawdzony zgodnie z wytycznymi VAH i normami EN
  • Wyjątkowo krótki czas działania
  • Szybkie i higieniczne usuwanie zabrudzeń wapiennych oraz resztek kosmetyków i mydła
  • Nie zawiera aldehydów, fenoli ani związków metaloorganicznych
  • Ogranicza szybkie zabrudzenie ponowne resztkami mydła lub pozostałościami wapiennymi
Obszar zastosowania

Do stosowania na powierzchniach i przedmiotach kwaso- i wodoodpornych w obszarach sanitarnych. Powierzchnie wrażliwe na działanie kwasów, np. uszkodzone warstwy chromu na armaturze, mosiądz, aluminium eloksalowane, poliamid oraz kamienie naturalne i sztuczne wrażliwe na działanie kwasów, mogą ulec uszkodzeniu wskutek zastosowania produktów zawierających kwasy.

Lista środków dezynfekcyjnych IHO
Tytuł dokumentu Typ pliku (rozmiar) Bezpośrednie pobranie Pobierz koszyk
Kiehl-AciDés, Informacja o produkcie PDF (260 KB)
Kiehl-AciDés, Karta charakterystyki PDF (963 KB)
Numer artykułu Jednostka opakowania (JO) Ilość JO na palecie
j401901 6/1 L PCR-butelki (karton) 84

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić w niewidocznym miejscu odporność materiału na działanie produktu. Fugi i armaturę należy zawsze zwilżyć zimną wodą. Wcześniej należy usunąć większe zanieczyszczenia, takie jak krew lub plwocina.

Czyszczenie dezynfekujące:

Nanieść nierozcieńczony produkt na powierzchnię, pozostawić na chwilę, a następnie wyczyścić powierzchnię. Następnie spłukać wodą lub wytrzeć. Podczas dezynfekcji muszli klozetowych rozpylić nierozcieńczony produkt pod obrzeże, wytrzeć szczotką toaletową, odczekać chwilę i spłukać. Zwrócić uwagę na pełne zwilżenie (np. 15–20 ml/m²) i czas na zadziałanie (patrz tabela). Zużycie: 20,0 ml/m².

Sanitariaty Stosowanie produktu w butelce ze spryskiwaczem Czyszczenie muszli klozetowych

Skład produktu (wg 648/2004/WE)

Niejonowy środek powierzchniowo czynny < 5%, kwasy organiczne, środki rozpuszczalne w wodzie, biocydy, aromaty.

wartość pH (koncentratu) : ok. 2,5

Substancje czynne w 100 g:

7,0 g Kwas mlekowy (CAS: 79-33-4), 0,6 g Chlorek didecyldimetyloamoniowy (CAS: 7173-51-5).

Rejestracje

PT 02

Zalecenie dozowania do dezynfekcji powierzchni w służbie zdrowia

Kryteria testowe

Spektrum działania

Obciążenie

Dozowanie

Czas działania

Skuteczny wobec

Zalecenie stosowania z certyfikatem VAH do dezynfekcji powierzchni bez mechaniki

bakteriobójczy

drożdżakobójczy

niskie

nierozcieńczony

5 min

Staphylococcus aureus włącznie z MRSA, Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa

Candida albicans

DVV/RKI

Ilościowy test zawiesinowy

ograniczone działanie wirusobójcze

z i bez

BVDV (surogat dla HBV), Vacciniavirus

Pozostałe badania

Kryteria testowe

Spektrum działania

Obciążenie

Dozowanie

Czas działania

Skuteczny wobec

EN 13697

Dezynfekcja powierzchni bez mechaniki

bakteriobójczy

drożdżakobójczy

niskie

nierozcieńczony

1 min

Staphylococcus aureus włącznie z MRSA, Enterococcus hirae, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa

EN 13727

Ilościowy test zawiesinowy

bakteriobójczy

niskie

nierozcieńczony

1 min

Staphylococcus aureus włącznie z MRSA, Enterococcus hirae, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa

EN 13624

Ilościowy test zawiesinowy

drożdżakobójczy

niskie

nierozcieńczony

1 min

Candida albicans

DVV/RKI

Ilościowy test zawiesinowy

ograniczone działanie wirusobójcze

z i bez

10%

100 ml/1 L

1 min

BVDV (surogat dla HBV), Vacciniavirus

Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego lub nieprofesjonalnego zastosowania produktu! Produkt nie jest produktem konsumenckim w myśl dyrektywy 1999/44/WE Art. 1! Produkty biobójcze stosować ostrożnie. Przed użyciem zawsze zapoznać się z etykietką i ulotką produktu.
EAN
4031255006154
4031255006147
4031255009452
Oznakowanie (w koncentracie): GHS05, Niebezpieczeństwo. H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P308+P313 W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Zawiera: Lactic Acid (INCI)