• Jesteśmy mocno zaangażowani w ochronę naszego
  środowiska i przyrody
 • Projektujemy nasze produkty w taki sposób, aby
  oszczędzać środowisko i zasoby przez cały cykl życia
  (w tym transport, użytkowanie i utylizację)
 • Jesteśmy zobowiązani do minimalizacji wpływu na
  środowisko oraz do ograniczenia zużycia energii
  poprzez nasze produkty, produkcję, transport i usługi
 • Stale uwrażliwiamy naszych pracowników na
  ochronę środowiska i zużycie energii

Eco-Produkty KIEHLA z Ekologicznym Oznakowaniem UE